امور پایان نامه ها چاپ


آیین نامه ها و فرم های مربوطه را از لینک های زیر دریافت کنید:


مراحل کار دانشجو در معاونت پژوهشی - از پروپوزال تا تسویه حساب


آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد


فرم های مورد نیاز دانشجویان برای پایان نامه تحصیلات تکمیلی


فرم های مورد نیاز اساتید برای پایان نامه تحصیلات تکمیلی


 


سامانه مدیریت امور پایان نامه ها


دانشجویان محترم می توانند جهت ثبت پروپزال و مشاهده آخرین وضعیت آن از طریق ورود به سامانه مدیریت امور پایان نامه ها اقدام نمایند.

همچنین آن دسته از دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه را دارند گزینه برای دفاع آماده ام را انتخاب کنند تا مراحل بعدی دفاع از پایان نامه اجرا شود.


اساتید گرامی نیز می توانند جهت بررسی و تائید پروپزال های دانشجویان، وارد سامانه مدیریت امور پایان نامه ها شوند.
وضعیت تصویب پروپوزال

صورتجلسه شماره 133

صورتجلسه شماره 132

صورتجلسه شماره 131

صورتجلسه شماره 130

صورتجلسه شماره 129

صورتجلسه شماره 128

صورتجلسه شماره 127

صورتجلسه شماره 126

صورتجلسه شماره 125

صورتجلسه شماره 124

صورتجلسه شماره 123

صورتجلسه شماره 122

صورتجلسه شماره 121

صورتجلسه شماره 120

صورتجلسه شماره 119

صورتجلسه شماره 118

صورتجلسه های قبلیوضعیت تصویب فرم صفر

صورتجلسه شماره 55

صورتجلسه شماره 54

صورتجلسه شماره 53

صورتجلسه شماره 52

صورتجلسه شماره 51

صورتجلسه شماره 50

صورتجلسه های قبلی