نام: سیروس
نام خانوادگی: غلامپور دهکی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی عمران
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/sghd.html
وب سایت:
ایمیل: sgh235@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی عمران علوم وتحقیات تهران بررسی تجربی اثرات میزان سفت شدگی پیچهای پیونده های گویسان بر صلبیت,طول کمانش اعضای فشاری واعتمادپذیری سازه های فضاکار