پیام دکتر ابراهیمیان سرپرست واحد قائم شهر به مناسبت روز خبرنگار چاپ


alt

هوالخبیر

پیام دکتر ابراهیمیان سرپرست واحد قائم شهر

به مناسبت 17مرداد روز خبرنگار

شاَن و منزلت والای قلم،آنقدر بلنــد وستودنی است که خـــداوند در قران کــریم به حقیقت نورانی آن،قسم یاد می کند،قلـــم زدن،قدم زدن در سرزمین زیبای آرمانها و آرزوهای یک ملت است و پر گشودن تا قلـــه قاف حقیقت.

قلـــم خبرنگار رسانه ای است که باید ازمتــن تعهد و پاکی و صداقت برخیزد و با بینشی راستین،رقیق و عمیق به وقایع رخدادها،با تدوینی هنــرمندانه،و تحقیقی صحیـح و مرشکافانه،عزمی راسخ و خستگی ناپذیر و صبــری بلنــد و آرمانی،تصـویری مستقیم و صحیح در وجدان تشنه ی مخــاطب ایجاد می کنــد.

17مرداد روز تکریـم و بزرگـداشت منــزلت خبــرنگار،فـرصت خوبـی است تا با با گــرامیداشت یاد و خاطره طلایه داران این راه پرفراز نشیـب،شهدای گـرانقدر جامعه ی خبـرنگاری،خصـوصاً"شهیـد بزرگوار محمـود صارمـی"،این روز بزرگ را به حضور آحاد خبـرنگاران پـر تلاش و ساعـی تبـریک و تهنیت عـرض نمایم و از حضـور یکایک خبـرنگاران که در انعکاس تـلاش و بالنـدگی و موفقیت های دانشـگاه آزاد اسلامی،خصـوصاً رخدادهای چشم گیر یک سال گـذشته واحـد قائم شهـر،همت والایی به خرج دادند تشکـر و قدر دانی به عمل آورم.آرزوی موفقیت روز افزون فرهیختگان عرصه ی خبرنگاری را از درگاه ایزد منان مسألت می نمایم.

سید حسین ابراهیمیان

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر