عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدقائم شهرنویسنده پراستناد Elsevier شناخته شد چاپ


علی شکوهی راد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر به عنوان نویسنده پر استناد در چهار مجله از مجموعه مجلات انتشارات Elsevier شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی واحدقائم شهر؛ دانشیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر به عنوان نویسنده پر استناد چهار مجله از مجموعه مجلات انتشارات Elsevier با نام‌های Surface Science و Current Applied Physics و Synthetic Metals و Vacuum شناخته شد.

به گزارش پایگاه Science Direct ، تعداد ۶ مقاله این عضو هیات علمی واحد قائم‌شهر (یک مقاله در مجله Surface Science یک مقاله در مجله Current Applied Physics سه مقاله در مجله Synthetic Metals و یک مقاله در مجله Vacuum) که هر کدام در مجموع ۲۵ مقاله برتر پر استناد هستند ؛ هر یک از این مجلات در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ قرار گرفته است.»

شکوهی راد از سال 1388 جذب این واحد دانشگاهی شده است. وی اکنون با داشتن عنوان مرتبه دانشیاری یکصد و پنجاه مقاله در انتشاران معتبر بین‌المللی به چاپ رسانده که بیشتر آنها توسط ناشر Elsevier و در پایگاه Science Direct نمایه شده است.

این استاد دانشگاه با توجه به فعالیت‌های پژوهشی گسترده‌ای که در حوزه نانو فناوری داشته است به عنوان یکی از ۱۰ محقق نانویی برتر کشور در رشته مهندسی شیمی در سال ۹۵ توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی شده است.