امضای تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی با ناحیه مقاومت بسیج قائم‌شهر چاپ

alt

تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر و ناحیه مقاومت بسیج سپاه این شهرستان با هدف ارائه خدمات فرهنگی اجتماعی دانشگاه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در یکی از حوزه‌های بسیج به امضای طرفین رسید.

به گزارش روابط عمومی واحدقائم شهر، تفاهم‌نامه همکاری واحد قائم‌شهر با ناحیه مقاومت بسیج قائم‌شهر با هدف ارائه خدمات علمی، آموزشی، فرهنگی منطبق با راهبردها و سیاست‌های بسیج اساتید استان مازندران برای مدت ۲ سال منعقد شد.

کمک به نیازسنجی علمی، فرهنگی، آموزشی حوزه بسیج قائم‌شهر، تعیین جدول زمان‌بندی خدمات به‌صورت هفتگی، ارائه خدمات عمومی از طریق دفتر بسیج اساتید دانشگاه، حمایت اداری دانشگاه از حضور استاد شرکت‌کننده در برنامه‌های تفاهم‌نامه از تعهدات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر است.

معرفی یکی از حوزه‌های بسیج شهری متناسب با ظرفیت دانشگاه، جلب همکاری و هماهنگی اجرایی ارکان تفاهم‌نامه با حوزه بسیج شهری، پشتیبانی ترابری از اجرای برنامه و تشکیل جلسات کارگروه شهرستانی تفاهم‌نامه از تعهدات سپاه بود که به امضای طرفین رسید.

فرمانده سپاه کربلا، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، مسئول بسیج اساتید استان، رئیس هیات اندیشه ورز بسیج اساتید استان، معاون فرهنگی و سازندگی سپاه کربلا مازندران، فرمانده ناحیه دانشجویی، مسئول بسیج دانش‌آموزی و مدیر بسیج محلات و مساجد از اعضای کارگروه استانی این تفاهم‌نامه هستند.

فرمانده سپاه ناحیه قائم‌شهر، رئیس دانشگاه آزاداسلامی قائم‌شهر، مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه، معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه شهرستان، مسئول دفتر بسیج دانشجویی و مسئول بسیج دانش آموزی از اعضای کارگروه شهرستانی تفاهم‌نامه معرفی شدند.

 

این تفاهم‌نامه به امضای دکتر سید حسین ابراهیمیان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر و سرهنگ پاسدار ابراهیم یعقوبی فرمانده سپاه ناحیه قائم‌شهر با نظارت دکتر مجتبی بلباسی مسئول بسیج اساتید استان مازندران رسید.