در حوزه اطلاع رسانی ؛ مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر برتر شد چاپ

alt

علیرضا محمودپور ، مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی واحد قائم شهر مدیر برتر اطلاع رسانی آنادانشگاه آزاد اسلامی شد.

در راستای معرفی برترین ها با توجه بر تولید محتوا، اطلاع رسانی مناسب و پوشش اخبار و فعالیت های دانشگاه آزاداسلامی واحد قائم شهر علیرضا محمودپور به عنوان مدیر روابط عمومی برتر آنامعرفی شد.

محمودپور در ابن باره گفت: روابط عمومی‌ها زبان گویا و نبض طپنده هر تشکیلات و سازمانی هستند و مدیران روابط عمومی مشاوران امین مدیران سازمان خود بشمار می روند.

وی رعایت امانتداری و صداقت و نقل صحیح اخبار از سوی این افراد را از وظایف مهم روابط عمومی‌ها عنوان کرد و گفت: برقراری ارتباط سازنده مدیران با رسانه‌ها و مردم، ارائه آمار و بیلان کاری غلط بدترین جفا و خیانت آنها قلمداد می شود.

محمودپور اظهار داشت: مسئولان روابط عمومی باید گام‌های بلندتری بردارند تا بیشترین تاثیر را در راستای رفع کاستی‌ها و ارتقای سازمان‌های مربوطه خود را داشته باشند.