مشاوره و هدایت تحصیلی چاپ


ثبت نام حضوری و تشکیل پرونده


قائم شهر، قبل از پل تالار، دانشکده علوم انسانی، اتاق 317


آقای دکتر سعادتی نیا

و

آقای مهندس صمدی


شماره تماس

01142251347

09025471214