مشاوره و هدایت تحصیلی چاپ


مشاوره و هدایت تحصیلی رایگان متقاضیان:


خیابان علامه طبرسی( جاده نظامی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، واحد ثبت‌نام


خیابان بابل نرسیده به پل تلار ، دانشکده علوم انسانی


خانم دکتر خراط صادقی

مشاور دانشگاه

شماره تماس: 09025471214