ردیف تصویر نام خانوادگی | نام | سمت تحصیلات ایمیل | شماره تماس
1 یوسفی فهیمهکارشناس کارگزینی هیات علمی
2 قبادی قادیکلایی فرهادکارشناس ارتباط با صنعت
3 محمدی افراكتی دیبا
4 عبدی شهرودی علیکارشناس امور حراست
011-42155225
5 كوثری خدیجهبازنشسته/بازخرید دیپلم
6 ولی عزت الهكارشناس آموزش
7 اصفهانی سیده فاطمهکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (قرآن و عترت) دکتری
8 عطائیان مهدی
9 عباسی هتكه پشتی یونسنگهبان
10 سیر هادینگهبان
11 مهری خنكداری عطاء الهنگهبان
12 مومنی عباسمسئول انبار
13 صمدی رمضان
01142155137-334
14 ذبیحی شوركایی ولی الله
15 قدوسی نژاد حسنمسئول تدارکات
16 رهنمائی كمال الدین
17 رضاپور رضا
18 مرزبان عباس آبادی سودابهحسابدار (مسئول دریافت و پرداخت)
19 باباتبارتپه رودی امیر
20 طاهری گرجی ابوالحسن