ردیف تصویر نام خانوادگی | نام | سمت تحصیلات ایمیل | شماره تماس
1 قلي پور علي لیسانس ghol@q.ir
2 عشری مهدیکارشناس پژوهش فوق لیسانس mehdi.oshri@gmail.com
42155116
3 یوسفی فهیمهکارشناس کارگزینی هیات علمی
4 عبدی شهرودی علیکارشناس امور حراست
011-42155225
5 ولی عزت الهكارشناس آموزش
6 اصفهانی سیده فاطمهکارشناس امور فرهنگی و اجتماعی (قرآن و عترت) دکتری
7 عطائیان مهدی
8 عباسی هتكه پشتی یونسنگهبان
9 سیر هادینگهبان
10 مهری خنكداری عطاء الهنگهبان
11 صمدی رمضان
01142155137-334
12 ذبیحی شوركایی ولی الله
13 قدوسی نژاد حسنمسئول تدارکات
14 مرزبان عباس آبادی سودابهحسابدار (مسئول دریافت و پرداخت)
15 باباتبارتپه رودی امیر
16 طاهری گرجی ابوالحسن
17 شاكری المشیری ناصررییس اداره امور اداری و منابع انسانی
18 مومنی كوچكسرایی سكینهمسئول امور پشتیبانی دانشکده علوم پایه
19 حسینی سیدعیسی
20 اسد نژاد زهراكارشناس آزمايشگاه لیسانس
01142155025-30-255