مرتب سازی بر اساس: نام | توضیحات

فرم درخواست تدریس


فرم درخواست تدریس


کاربرگ درخواست پذیرش و استقرار واحدهای فناوری در دوره رشد مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر


کاربـرگ درخواسـت پذیــرش و استقــرار هسته فناوری در دوره رشد مقدماتـی


کاربرگ اولیه پذیرش هسته و واحد فن آور


لیست رشته های کارشناسی بدون آزمون


لیست رشته های کاردانی بدون آزمون


اسلاید کارگاه شيوه‌هاي توليد چاپ مقالات علمي ISI


منشور اخلاق پژوهش


فرم 13 : اصلاح پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی


فرم 11 : تعهد جایزه چاپ مقاله


فرم 11 : تعهد جایزه چاپ مقاله


فرم 10 : تعهد دانشجو در قبال نتایج حاصل از پایان نامه


فرم 9 : تعهد اساتید در قبال نتایج حاصل از پایان نامه


فرم 8 : تایید استاد راهنما مشاور و داور برای اخذ مجوز دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی


فرم 7 : مجوز دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی


فرم 6 : ارزیابی مدیریت پژوهش پایان نامه


فرم شماره 3


فرم شماره 2


فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه