- دوشنبه, 27 دی 1395

مرتب سازی بر اساس: نام | توضیحات

فرم تعیین استاد راهنما ویژه دانشجویان طراحی پارچه و لباس


فرم تعیین استاد راهنما ویژه دانشجویان هنر و پژوهش


فرم تعیین استاد راهنما، ویژه مهندسی نساجی


گزارش پيشرفت كار شش ماهه پایان نامه دکتری تخصصی


گزارش پيشرفت كار سه ماهه پایان نامه کارشناسی ارشد


گزارش پيشرفت كار سه ماهه پایان نامه کارشناسی ارشد


گزارش پيشرفت كار شش ماهه پایان نامه دکتری تخصصی


آرایش ترمی کارشناسی ارشد نانو شیمی


آرایش ترمی کارشناسی ارشد فیتو شیمی


آرایش ترمی کارشناسی ارشد شیمی معدنی


آرایش ترمی کارشناسی ارشد شیمی کاربرد


آرایش ترمی کارشناسی ارشد شیمی فیزیک


آرایش ترمی کارشناسی ارشد شیمی آلی


آرایش ترمی دکترای شیمی فیزیک 95


آرایش ترمی دکترای شیمی فیزیک 94


آرایش ترمی دکترای شیمی آلی 95


آرایش ترمی دکترای شیمی آلی 94


آرایش ترمی و مقررات آموزشی تحصیلات تکمیلی مهندسی نساجی، در 7 گرایش ( 1- الیاف 2- پوشاک 3- ساختار های نانو لیفی 4- شیمی و رنگ 5- فناوری 6- مدیریت تولید 7- منسوجات صنعتی) ورودی های 95 به بعد


سرفصل دوره کارشناسی پیوسته مهندسی پلیمر در 2 گرایش ( 1- پلیمر 2- رنگ )


سرفصل دوره کارشناسی نا پیوسته طراحی و تکنولوژی دوخت