نام: مزدک
نام خانوادگی: ولیدی
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی نساجی و پوشاک
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/mvalidi.html
وب سایت:
ایمیل: m.validi@gmail.com , validi.m@srbiau.ac.ir
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مهندسی نساجی - شيمی نساجی و علوم الياف دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات توليد الياف نانوکامپوزيت پلی‌پروپيلن رنگی با استفاده از نانوپيگمنت پايه رسی و مطالعه پارامترهای مؤثر بر آن
2 کارشناسی ارشد مهندسی نساجی - شيمی نساجی و علوم الياف دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بررسي تأثير ليپوزوم در رنگرزی کالای پشمی
3 کارشناسی مهندسی نساجی - شيمی و علوم الياف دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری ضدچروک پارچه پنبه ای با مواد غيرفرمالدئيدی