نام: عبدالرسول
نام خانوادگی: مقسم
مرتبه علمی: استادیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی نساجی و پوشاک
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/armogh.html
وب سایت: http://armoghassem.blogfa.com
ایمیل: armogh@yahoo.com
تلفن محل کار: 01142155025-30 (شماره دانشگاه و داخلی اتاق گروه )
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 دکتری تخصصی مهندسی نساجی علوم و تحقیقات تهران مدلسازی رفتار بازگشت الاستیک انی الیاف پشم در فرش دستباف با استفاده از تکنیک پردازش سیگنال
2 کارشناسی ارشد مهندسی نساجی صنعتی اصفهان مطالعه ساختمان داخلی و خصوصیات فیزیکی مکانیکی نخ دورپیچ توخالی رینگ
3 کارشناسی مهندسی نساجی صنعتی اصفهان راه اندازی ماشین مقدمات شانه زنی و بررسی خصوصیات نخ شانه شده رینگ
4 کارشناسی حقوق پیام نور گرگان