نام: سید عسکری
نام خانوادگی: قاسمپوری
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/ag.html
وب سایت:
ایمیل: a.ghasempouri@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی کامپیوتر علم و صنعت ایران طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار تولید‌کننده‌ی خودکار تجزیه‌کننده‌های CLR
2 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف روشی جدید برای آزمون مدل ماشین محدودیت احتمالی
3 دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر اصفهان چارچوبی جهت توصیف و وارسی صوری امنیت در مدل‌های اعتماد محاسباتی