نام: حبیب اله
نام خانوادگی: طیبی
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی نساجی و پوشاک
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/htaybid.html
وب سایت:
ایمیل: tayebi_h@yahoo.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی مهندسی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی یزد تکمیل کالای پنبه ای بمنظور افزایش جذب رنگزای اسیدی
2 کارشناسی ارشد مهندسی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد بهینه سازی رنگبری کالای پلی استری رنگرزی شده با رنگزای دیسپرس به روش RSM
3 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال سنتز کامپوزیت SBA-15 /PAni بمنظور حذف ترکیبات آلاینده از محیط های آبی
4 دکتری تخصصی مهندسی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تأثیر میزان تیتانیا و هندسه سطح مقطع الیاف PA6بر خواص جذب رنگزای اسیدی: بررسی مطالعات جذب