نام: حبیب
نام خانوادگی: اسماعیل زاده رستم
مرتبه علمی: مربی
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسی كامپيوتر و فناوری اطلاعات
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/esmaeelzadeh.html
وب سایت:
ایمیل: h.esmaeelzadeh@gmail.com
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد مدیریت منابع در گرید معنایی بر اساس کیفیت خدمات
2 کارشناسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری پیاده سازی کتابخانه الکترونیکی
3 دانشجوی دکتری تخصصی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری