نام: علی
نام خانوادگی: شکوهی راد
مرتبه علمی: دانشیار
نوع همکاری: تمام وقت
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه آموزشی: مهندسي شيمي
آدرس صفحه: http://www.qaemiau.ac.ir/shokuhi.html
وب سایت: https://www.researchgate.net/profile/Ali_Shokuhi_Rad
ایمیل: a.shokuhi@gmail.com , a.shokuhi@qaemiau.ac.ir
تلفن محل کار:
صفحه ی دانشکده صفحه ی گروه آموزشی چاپ رزومه
ردیف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل عنوان پایان نامه یا رساله
1 کارشناسی شیمی (کاربردی) دانشگاه خوارزمی تهران بررسی روشهای مختلف استخراج اسانس از گیاهان معطر
2 کارشناسی ارشد شیمی (الکتروشیمی تجزیه) دانشگاه تبریز اندازه گیری اسید آمینه تریپتوفان در نمونه های بیولوژیکی
3 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (طراحی فرایند) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب پوششهای خودرویی خود ترمیم پذیر با بکارگیری فرمولاسیونهای مختلف از پلی یورتان
4 دکتری تخصصی مهندسی شیمی (نانو تکنولوژی) علوم و تحقیقات تهران طراحی و ساخت بیو سنسور هیدروژن پر اکسید با بکارگیری نانو ذرات نقره در بسترهای متفاوت